KHIDMAT NASIHAT UMUM (KNU)

1. Perkhidmatan Khidmat Nasihat Umum mengenai perkara berikut :

  a. Khidmat nasihat hal ehwal munakahat.

  b. Khidmat nasihat prosedur dan perundangan.

  c. Khidmat nasihat aqidah dan akhlak.

  d. Khidmat nasihat syariah Islamiyyah.

  e. Motivasi diri.

  f. Lain-lain

 

2. Perkhidmatan Khidmat Nasihat Umum dilaksanakan melalui permohonan pelanggan di kaunter, talian telefon, dan emel.

  a. Pelanggan hendaklah memperkenalkan diri dan mengajukan permasalahan kepada Pegawai Runding cara yang sedang bertugas.

  b. Tempoh masa sesi khidmat nasihat ialah 5 hingga 10 minit sahaja (bergantung kepada situasi permasalahan).

  c. Tidak perlu mengisi borang.

  d. Sesi khidmat nasihat tidak difailkan.

  e. Tiada apa-apa laporan dikeluarkan untuk sesi khidmat nasihat.